Gdzie Jutro

Od patyka do karabinu: ewolucja broni od prehistorii do XXI wieku (cz. 1)

Od zarania dziejów ludzkości towarzyszyły konflikty. Żeby osiągnąć swoje cele, czy bronić swych racji, człowiek od zawsze wykorzystywał narzędzia i w pewnym momencie zaczął wytwarzać specyficzny ich rodzaj – broń, której celem było jak najskuteczniejsze wyeliminowanie przeciwnika. […]

Gdzie Jutro

Chitynowy bóbr

O wyjątkowo urokliwym zakątku Polski, stanowiącym unikatowy i tętniący życiem ekosystem. Ekosystem kształtowany przez inżyniera w chitynowym pancerzu. […]